to home page
to home page

Контакт

Како можам да го користам Dianatal® акушерскиот гел во тек на породувањето?

  • Распрашајте се кај гинекологот кој ја води Вашата бременост
  • Може да се набави во аптеките на ЕУРО-ФАРМ и сите подобро снабдени аптеки
  • Известете го Вашиот акушер или гинеколог дека сакате да користите Dianatal®во тек на породувањето
  • Контактирајте го застапникот за Македонија за сите потребни информации

Производител:

Tentan AG
Dellenbodenweg 8
CH-4452 Itingen
Switzerland

Phone: +41 (0)61 975 05 00
Fax:      +41 (0)61 975 05 01
Email:   info@tentan.ch

Застапник за Македонија:

ДООЕЛ ЕУРО-ФАРМ
Антон Попов бр. 5
1000 Скопје
Република Македонија

Tel:  +389 2 3212 700;
Fax:  +389 2 3214 292
Email:  eurofarm@eurofarm.com.mk